Náš tým

MUDr. Markéta Martínková

Lékařka

  • 1998 – promoce na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • 2005 – atestace z gynekologie a porodnictví
  • 2009 – specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
  • 2017 – nástavbová atestace – gynekologie dětí a dospívajících

Lucie Snášelová
Porodní asistentka

Jarmila Janasová
Porodní asistentka